۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

ابوالفضل اعتراف کن...الان نمی دانم زیر بازجویی کدام تیم وزارت اطلاعات یا سپاه هستی هی ابوالفضل راستی از دیوار کدام خانه بالا رفتی؟ به چه کسی آزار رساندی و حق چه کسی را خوردی؟ تو چه کردی و یا چه گفتی که با وجود مشکل قلبی بازجو با دوپایش بر روی سینه تو می ایستد؟چه کردی که با کابل و تسمه کولر تو را زدند؟چه کردی که با علم از تعصب خوزستانی ات به مادرت در مقابلت توهین رکیک می کنند؟ حرف حسابشان این است که باید اعتراف کنی...ابوالفضل اعتراف کن...به تمام کارهای کرده و نکرده ات اعتراف کن...از حمایت از حقوق رانندگان شرکت واحد تا کارگر گرسنه نیشکر هفت تپه...بگو که از حق تحصیل بهائیان دفاع کردی...بگو که سخنگوی کمپین نجات فرزاد کمانگر بودی...راستی دیگر فرزاد کمانگر زنده نیست...یادت می آید که در ماه های قبل چه استرس و نگرانی داشتی؟ می گفتی که بردنش به انفرادی و هر لحظه امکان دارد بالا بکشنش...بگو که تمام خستگی هایت با یک خسته نباشید و سلام گرم فرزاد از زندان رفع می شد..تو باید اعتراف کنی به اینکه نمی خواستی هیچ پدر کارگری شرمنده فرزندانش باشد باید اعتراف کنی که نمی خواستی ببینی در شهر و استانت فقر و فلاکت روزگار مردم را سیاه کرده و آنها را به چه کارهایی که وانداشته است تو باید اعتراف کنی به زندگی سگی ما..به فردایی که ممکن است هیچوقت نبینیم باید غم مادران عزادار رو شهادت بدی..درست است دوست من اعتراف کن.
هرانا:یازده سال حبس قطعی برای ابوالفضل عابدینی

۱ نظر:

  1. ایستادگی قهرمان ملى وميهن پرست دلاورمان ابوالفضل عابدینی در کنج زندان بهار را شکوهی ستودنی بخشیده است ,,ایستادگی ابوالفضل، بهترین اعتراف اوست ،

    فرزند ايران زمين هیچ گاه ۱۱ سال در زندان سپری نخواهد کرد

    بسیار زیبا، سپاس
    F.A

    پاسخحذف