۱۳۸۹ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

از تو نوشتن سخت است

*سپاس از سرور ارجمندی که این عکس زیبا را برای ما فرستاد


دیگر عادت کرده ایم که دوستان و همرزمان خود را در داخل کادر سیاه و زردی ببینیم که در کنارش به فارسی و انگلیسی نوشته شده است آزاد کنید! اما یکی از تلخ ترین روزهای زندگی فعلی آن است که سرور حجت کلاشی را در این کادر ببینی و با پوزخند به خودت بگویی،عجله نکن نوبت تو هم می رسد به قول معروف آسیاب به نوبت! سرور حجت هرکس بگوید شما تنها مسئول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست هستید دروغ می گوید! سرور حجت برای ما تنها یک مسئول حزبی نیست او را از عمق وجود دوست داریم چون می دانیم ما را از عمق وجود دوست دارد. چه فداکاری هایی که برای حفظ ما کرده و می کند و خودش را یک تنه در مقابل دستگاه اطلاعاتی قرار می دهد هرجا که خطری بود سرور حجت پیش قدم می شد تا نکند آسیبی به این جوانان که به تعبیر خودش گل های تازه شکوفه زده هستند برسد یک روز سخنگوی "دادگران پان ایرانیست" می شد و روز دگر عنوان دگر.هنوز یادمان نرفته که زمانی که دفتر حزب دایر بود چشم انتظار جوانان می نشست تا یکی یکی از در وارد شوند و اگر کسی نمی آمد و یا تاخیر می کرد نگران می شد. نسبت به ما احساس مسئولیت می کردی و در تمام مشکلاتمان خود را دخیل می دانستی نه! او برای ما فقط یک مسئول حزبی نبود و نیست برای ما جوانان حزبی حکم پناه و شنونده دردل های ما را داشت و دارد. هرجا که برای ما مشکلی پی می آمد او بود که پیش قدم بود و کمکمان می کرد همیشه با ما بود و کنار ما و نه در مقابل ما!..سخنانش حتی دستوراتش از روی تحکم و دستور مافوق نبود آری او همرزم ماست! آنهایی که از پشت خنجر زدند اگر یک روز زندگی ساده ولی در عین حال آرمانخواهانه او را می دیدند و درک می کردند اینچنین خنجر از پشت نمی زدند و جفا نمی کردند! اگر فشار سنگین وزارت اطلاعات و تهدیدات نسبت به او و احضار اعضای خانواده اش را می دیدند اینچنین پشت او را خالی نمی کردند! چطور می توانیم دنباله روی کسانی باشیم که از روی رفاه و تکبر و نه از روی آرمانخواهی پان ایرانیست شده اند و سیلی می زنند و توهین می کنند؟ نه اینها هیچوقت از ما نیستند! همرزم و مسئول ما آن کسی که همیشه در کنار ما بوده و حال نیز در بازداشت ظالمانه است! سرور کلاشی را اینچنین می ربایند چون سازش پذیر نیست و آرمانخواه است سرور حجت را بازداشت می کنند چون می دانند اگر قرار به برگزاری کنگره یا شورای موقت باشد بساط عوامل نفوذی و انتصابات مهندسی شده شان به زباله دان تاریخ فرستاده می شود! سرور حجت آن زمان که به تبعید رفتی همه ما ناراحت بودیم ناراحتی ما را که دیدی چه زیبا گفتی که انسان هایی که همدیگر را دوست دارند هرچقدر هم که از هم دور باشند و در کنار هم نباشند چون به هم فکر می کنند همیشه با هم هستند. شما نیز همیشه با ما هستی.
پاینده ایران
سرود آنکه گفت نه!
بیانیه سازمان جوانان پیرامون ربودن سه تن از اعضای برجسته حزب
بازداشت یکی دیگر از اعضای حزب پان ایرانیست در شیراز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر