۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

سو استفاده از نشریات ورزشی در آذربایجان
تعدادی از فعالین قومیت گرا در پوشش روزنامه های ورزشی اقدام به چاپ مطالبی که کوچکترین ارتباطی با دنیای ورزش ندارند می پردازند و سعی در ایجاد تفرقه در میان مردم را دارند تصاویر مربوط است به روزنامه فوتبالیست ها. به هر صورت فعالین میهن دوست و مردم آگاه آذربایجان مراقب چنین فعالیت هایی هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر