۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

سالگرد تیرباران دکتر محمدرضا عاملی تهرانی


در این روز روزنامه های سراسری خبری بسیار تلخ را برای عموم عاشقان این خاک مخابره کردند। دکتر محمدرضا عاملی تهرانی پدر علم بیهوشی ایران و تئوریسین پان ایرانیست تیرباران شد این در شرایطی بود که دکتر عاملی به هنگام اعدام اموالی جز یک پیکان و چند جلد کتاب برای مصادره نداشت آخرین جمله دکتر عاملی تهرانی پیش از اعدام و خطاب به خانواده اش چنین بود: از این پس دیگر به من نیاندیشید به ایران بیاندیشید। یاد و نامش گرامی باد

بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون بازداشت مصطفی بادکوبه ایپاینده ایران
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست با محکوم کردن بازداشت شاعرملی وایرانپرست ،مصطفی بادکوبه ای خواهان آزادی همه ی آزاداندیشان وآزادیخواهانِِ دربند می باشد.امروز زندان اوین و دیگر زندانهای ما آکنده ازعطر فرهنگ ومفتخر به حضورفرهنگیان و اهل ادب وفضل و حکمت و هنر شده است وحکمفرمایان با تن زدن از آداب حکمرانی،آبروی”سخن”به خطابه ی دروغ وتزویر ودشنام برده اند.
سرور مصطفی بادکوبه ای شاعری خوش قریحه،آرمانخواه وملی می باشد که تار وپود تنش،روح وروانش با عشق ایران وآزادی میهن وهم تبارانش تنیده شده است.حقا که او_ودیگرشاعران مردمی_برگزیده وواسطه ی میان مردم و الهه ی شعر هست وبا نجوا ونیایش با واژگان فروهشته بال وتمنای برامده از اعماق دل مردمان چنگ برتار اوزان میزند.
تمامیت خواهان می بایست از تاریخ پند می گرفتند ودر می یافتندکه با بازداشت شاعران وکند وزنجیر و زندان نمی توان فهم و زبان مردمی را کنترل کرد.نمی توان برروی مردم یک سرزمین”راه نظر”آنهم “نظرمتعالی” رابست. حافظ چه نیک سروده است:
گفتم که برخیالت راه نظرببندم گفتا که شب رواست او ازراه دیگر آید
کوشیدید،دیریست می کوشید،که به زعم خود با گزمه ومامور باکنترل و سانسور راه نظر رابه روی مردم ببندید،اما اندیشه”از راه دیگر آمد”،یعنی زندگی کرد!این همان سّرتاریخ است، این اندیشه است که متولد میشود اگر چه فریدونش نام نهند وبه هزاران زبان دیگر نقل کنند.
ازقتل مختاری و پوینده و…..شما راچه نصیب شد؟به درستی که هیچ،جز مشتی باد در مشت!
ملت ایران مصائب شاعران و اهل ادب و فرهنگ خود را فراموش نمی کند وبدنام ترین حکومتها آنیست که نامش به بدی درتاریخ ادبیات یک کشور ثبت شود.
دوروبرتان را نیک بنگرید،جزمعدودی ازکشورها که انها را هم به فردایشان امیدی نیست ،درکدام حکومتی شاعری را به دلیل اندیشه وگفتار وشعرش به زندان می کنند؟!اینست آنچه به مردمان جهان وعده می دهید والگویش می خوانید؟در مورد عصری که در ان زندگی می کنید چگونه می اندیشید؟با دوران عباسی مقایسه می کنید یا قاجار؟حقا که با این طور عجب،ِاستبداد مبدّل را هم شرمگین کرده اید

پاینده ایران
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

۱۲اردیبهشت

یکسال دیگر به حکم یازده ساله ابوالفضل عابدینی افزوده شد


بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران دادگاه جدید ابوالفضل عابدینی نهم اردی بهشت ماه جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه و با انتقال ابوالفضل عابدینی از زندان اوین به دادگاه برگزار و بر اساس اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم مربوط به آخرین پرونده عابدینی، پس از دستگیری شبانه در منزل مسکونی خود در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ از سوی اطلاعات سپاه است.

ابوالفضل عابدینی از پرونده پیشین خود که در پی دستگیری در تیرماه ۱۳۸۸ برای وی تشکیل شده بود به اتهام عضویت در حزب پان ایرانیست و مجموعه فعالان حقوق بشر و ارتباط با دول متخاصم و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به ۱۱ سال حبس قطعی محکوم شده که درحال گذراندن آن در زندان اوین می‌باشد و با احتساب این حکم جمعا به ۱۲ سال زندان محکوم گردیده است

لازم به ذکر است که وی از زمان آخرین دستگیری در ۱۱ اسفند۱۳۸۸ تا به امروز یک ساعت مرخصی نیز نداشته و از ملاقات حضوری با خانواده خود محروم است