۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

سالگرد تیرباران دکتر محمدرضا عاملی تهرانی


در این روز روزنامه های سراسری خبری بسیار تلخ را برای عموم عاشقان این خاک مخابره کردند। دکتر محمدرضا عاملی تهرانی پدر علم بیهوشی ایران و تئوریسین پان ایرانیست تیرباران شد این در شرایطی بود که دکتر عاملی به هنگام اعدام اموالی جز یک پیکان و چند جلد کتاب برای مصادره نداشت آخرین جمله دکتر عاملی تهرانی پیش از اعدام و خطاب به خانواده اش چنین بود: از این پس دیگر به من نیاندیشید به ایران بیاندیشید। یاد و نامش گرامی باد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر