۱۳۹۰ بهمن ۲۹, شنبه

دندان امید دهدارزاده زیر شکنجه شکست/امید دهدارزاده با وثیقه شصت میلیونی آزاد شد

امید دهدارزاده از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست که چند روز پیش در منزل اش بازداشت شده بود با وثیقه شصت میلیونی آزاد شد ایشان در چند روز قبلی به شدت تحت شکنجه اطلاعات سپاه پاسداران بودند به طوری که یکی از دندان های ایشان شکسته و لب اش پاره شده بود و به هنگامی آزادی به سختی راه می رفت از جمله اتهامات ایشان عضویت در حزب پان ایرانیست،پخش جزوات حزب پان ایرانیست در مناطق عرب زبان خوزستان مانند کوت عبدالله و شلنگ آباد و دیوار نویسی در حمایت از جنبش سبز و اعتراضات بیست و پنج بهمن می باشد

پاینده ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر