جانباختگان

پان ایرانیست ها در درازای هفت دهه مبارزه ی خود برای استقرار حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی ایران و آرمانهای میهن پرستانه خود شهدایی را تقدیم ملت ایران کردند نهضت از بدو پیدایش تا به امروز در تمامی رخدادهای ایران به غیر از واقعه 57 حضور فعال داشته است و در تمامی برهه های حساس ملی جانباختگانی را تقدیم ایران و ایرانی کرده است (لیست و تصاویر ناقص و در حال تکمیل شدن می باشد):


 علیرضا رئیس نخستین جانباخته نهضت پان ایرانیسم که به هنگام ساختن مواد منفجره برای برخورد با ایادی بیگانه و وطن فروشان با منفجر شدن مواد منفجره جان به جان آفرین تسلیم گفت

 دکتر محمدرضا عاملی تهرانی


پدر علم بیهوشی ایران،نماینده مجلس شورای ملی در دوره های 22 و 24 از مهاباد و تهران، از بنگذاران مکتب و حزب پان ایرانیست و تئورسین حزب پان ایرانیست،وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت شریف امامی،وزیر آموزش و پرورش در دولت ازهاری،عضو گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست و یکی از نفراتی که دولت هویدا را به علت تجزیه بحرین استیضاح کرد،اعدام توسط جمهوری اسلامی به علت آگاهی از اسرار سینما رکس آبادان،قابل ذکر است دکتر عاملی به هنگام شهادت چیزی جز یک پیکان 52 و چند جلد کتاب برای مصادره نداشت و خانواده او در مضیقه مالی بودند.


برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید

سرهنگ چترباز محمدرضا زاد نادری


از افسران شرکت کننده در قیام پایگاه شاهرخی (نوژه) که پس از شکست قیام بازداشت و تیرباران شد ایشان با گروه تازه تاسیس و گمنامی به نام چریک های ناسیونالیست هم همکاری داشتند.

سرهنگ عزیز مرادی

سرهنگ عزیز مرادی فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز که در قیام شاهرخی (نوژه) شرکت داشت پس از دستگیری تیرباران شد رژیم بلافاصله پس از آگاهی از قیام برای خنثی سازی آن علی شمخانی را جانشین سرهنگ مرادی نمود تصویر بالا متعلق است به برگی از کتاب کودتای نوژه از موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و نقش سرهنگ عزیزی در آن قیام.

محمد حسین پاکزاد
از سازمان دهندگان میتینگ ها و تظاهرات حزب پان ایرانیست در ساری در جبهه جنگ ایران علیه متجاوز بعثی خون سرخ اش پرچم ایران را آبیاری کرد.


هوشنگ رضیان


در جریان قیام 30 تیر 1331 به طرفداری و حمایت از نخست وزیر محبوب و ضد استعمار دکتر محمد مصدق به یاری مردم تهران در خیابان ها شتافت و درخت پربار زندگی اش به دست ماموران مسلح و با شلیک گلوله قطع شد.

برای اطلاعات بیشتر مطلب نشریه حاکمیت ملت پیرامون هوشنگ رضیان و قیام 30 تیر از اینجا دریافت کنید